Tham
  • 5

แบบไหนถึงเรียกว่า รวย เป็นเศรษฐีแล้ว

  • 5

ต้องมีเงินระดับไหนถึงเรียกว่ารวย แบบเป็นรูปธรรม มีเงินเก็บเท่าไหร่ รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่

  1. รวยจริง ๆ คือ ไม่มีหนี้ มีเงินเหลือใช้ ชาตินี้ไม่ขาดเรื่องปัจจัย 4 แล้วแน่ ๆ

  2. ถ้าเอาแบบเป็นตัวเลข ส่วนตัวคิดว่ามีเงินสด 100 ล้านขึ้นไป เรียกว่ารวย

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้