SiiN
  • 2

แนะนำนำ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ราคาไม่เกิน 10,000 คุณภาพดี ใช้งานได้จริง

  • 2

แนะนำนำ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ราคาไม่เกิน 10,000 คุณภาพดี ใช้งานได้จริง

AUTOBOT Lazer Mark 4
Deebot OZMO T8
Roborock S7

แบรนด์ หรือ รุ่นอื่น ๆ  ที่เคยใช้กัน ราคาอาจจะเกินหมื่นนิด ๆ ก็พอได้ครับ

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้