ZMunD
  • 3

เลิกบุหรี่มวน ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ได้จริงไหม

  • 3

สอบถามคนที่เคยสูบบุหรี่มวน และมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือ pod เติมน้ำยา สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่จริงได้ไหม และ สุขภาพเป็นยังไงบ้าง

  1. สำหรับเราเลิกได้ แต่มาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน โดยส่วนตัวรู้สึกสุขภาพดีขึ้น และดูดน้อยลง ส่วนแฟนที่เคยดูดบุหรี่จัด ๆ มา พอเปลี่ยนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ดูดหนักเหมือนเดิม แต่ไอน้อยลง แต่ระยะยาว ไม่แน่ใจว่ามีผลกับร่างกายขนาดไหน

  2. เลิกขาดเลยเป็นดีที่สุด แต่ถ้าเลิกไม่ได้ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างน้อย ๆ ทั้งจำนวน และ ปริมาณสารเคมี เข้าสู่ร่างกายน้อยกว่า

  3. ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่จริง เป็นอันตราย เลิกได้เลิก เลิกไม่ได้ ใช้บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่า

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้