iRon
  • 2

สายรัดเอว ที่เห็นผู้หญิงใช้กัน ทำให้เอวเล็ก ได้ผลจริงไหม

  • 2

สายรัดเอว เห็นโฆษณาเยอะมาก พอดีเป็นคนไม่มีเอว แต่ไม่อ้วน ถ้าใช้สายรัดเอว ทำให้เอวเล็กลงได้จริงไหมคะ สอบถามคนที่เคยใช้จริงจัง

  1. ได้ผล ถ้าอดทน และต้องทำเป็นระยะเวลานาน ร่างกายเราจะปรับโครงสร้างตาม เหมือนเขาปลูกแตงโมแล้วเอาอะไรไปครอบ เพื่อให้มีรูปร่างตามต้องการ ฉันใด ก็ฉันนั้น

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้