Eak
  • 3

มีไอเดีย อยากทำซอฟต์แวร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง แนะนำทีครับ

  • 3

ตอนนี้มีไอเดีย อยากทำซอฟต์แวร์ ออกมารองรับคนใช้งานจำนวนมาก แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ใครรู้จักบริษัททำโปรแกรมเก่ง ๆ รักษาความลับได้ ที่เคยจ้างทำ แนะนำทีครับ ต้องการทำและถือสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ทั้งหมด และเก็บเป็นความลับได้

  1. มีหลายบริษัท แต่ต้องทำสัญญา และนัดคุยกันเป็นกิจจะลักษณะ

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้