SiiN
  • 3

บอยท่าพระจันทร์ รวยจากธุรกิจอะไร

  • 3

บอยท่าพระจันทร์ รวยจากธุรกิจอะไร เท่าที่ทราบมา จากเรื่องของการเช่าพระเครื่อง ธุรกิจนี้ มูลค่าสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับ

  1. ถ้าโดยทั่วไปที่คนรู้กันก็ เช่าพระเครื่อง

  2. ตามสื่อคือเกี่ยวกับ พระเครื่อง นอกจากนั้นก็ไม่ทราบค่ะ

  3. เกี่ยวกับพระเครื่อง และมีกลไกทางการตลาด เหมือนขายเหรียญดิจิตัล

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้