Thitinan
  • 1

คำว่า ตัวตึง มีความหมายว่าอะไร

  • 1

เห็นมีพูดกันเยอะ ตัวตึงยะลา ตัวตึงระยอง แล้วสรุปคำว่า ตัวตึง มีความหมายว่าอะไร และมีที่มายังไง

  1. ตัวป่วน ตัวหาเรื่อง ตัวทำให้เครียด หรือป่าว

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้