askgoo.com Latest Questions

iRon
  • 1
  • 1

ไปดู Avatar และเป็นการดูแบบ 4D ครั้งแรก มีน้ำ แสง ลม เก้าอี้โยกไปมา รู้สึกไม่สนุก และดูไม่ค่อยรู้เรื่อง