askgoo.com Latest Questions

Preaw
  • 4
  • 4

สเปคของผู้ชายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่น่าจะมีสเปคแบบโดยรวมที่ผู้ชายมองผู้หญิงคล้าย ๆ กัน ผู้หญิงแบบไหนที่ดูน่าสนใจ ดึงดูดผู้ชายส่วนใหญ่ได้แน่ ๆ