askgoo.com Latest Questions

ZMunD
  • 2
  • 2

สอบถามคนที่เคยสูบบุหรี่มวน และมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือ pod เติมน้ำยา สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่จริงได้ไหม และ สุขภาพเป็นยังไงบ้าง