askgoo.com Latest Questions

Chariya
  • 5
  • 5

2022 หลายๆประเทศ เริ่มเปิดเมืองกันเต็มรูปแบบแล้ว ไปเที่ยวประเทศไหนดีคะ? ช่วยแนะนำหน่อย เห็นมีคนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้ว เลยอยากจะออกไปท่องโลกบ้าง ใครมีประเทศเด็ดๆในดวงใจแนะนำไหมคะ เพิ่งเริ่มต้นเที่ยวต่างประเทศ อยากรบกวนเพื่อนๆแนะนำประเทศที่ไปง่าย สวยงาม เที่ยวสนุกค่ะ