askgoo.com Latest Questions

ZMunD
  • 3
  • 3

สอบถามคนที่เคยสูบบุหรี่มวน และมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือ pod เติมน้ำยา สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่จริงได้ไหม และ สุขภาพเป็นยังไงบ้าง