askgoo.com Latest Questions

Tham
  • 4
  • 4

ในชีวิตจริง พอผ่านช่วงเวลาการเรียน มาสู่วัยทำงาน เห็นหลาย ๆ คน เรียนเก่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ บางคนเป็นเด็กหลังห้อง แต่ทำธุรกิจร่ำรวย ปัจจัยอะไร ที่ทำให้เกิดความแตกต่างตรงนี้