askgoo.com Latest Questions

Chariya
  • 2
  • 2

ช่วงนี้รู้สึกผิวไม่ค่อยแข็งแรง อยากลองเติมวิตตามินเข้าผิว มีใครเคยฉีดไหมคะ แล้วฉีดที่ไหนกัน