askgoo.com Latest Questions

Thananan
  • 1
  • 1

อยากทราบเรทราคาเงินเดือนเริ่มต้นของยุคหลังโควิดครับ ยังเริ่มที่ 15,000 บาท ไหมครับ หรือได้มากกว่า ขอแถบ กรุงเทพ และ ปริมณทล นะครับ

Leo
  • 4
  • 4

ถ้าต้องเลือก เอาความรู้สึกจริง ๆ แล้ว อยากอยู่ในเมือง หรือ ต่างจังหวัด และเหตุผล คืออะไร