1. ถ้าเว็บ ตั้งชื่อ ก็ต้อง https://www.mongkolname.com ฟรี ชื่อเยอะ ถูกหลักบาลีไวยากรณ์ และตรงวันเกิด

  ถ้าเว็บ ตั้งชื่อ ก็ต้อง https://www.mongkolname.com ฟรี ชื่อเยอะ ถูกหลักบาลีไวยากรณ์ และตรงวันเกิด

  See less
 2. ป้องกันได้ดีทีเดียว แต่ได้ในระดับหนึ่ง ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

  ป้องกันได้ดีทีเดียว แต่ได้ในระดับหนึ่ง ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

  See less
 3. ไม่มีหนี้ มีเงินเหลือกิน เหลือใช้

  ไม่มีหนี้ มีเงินเหลือกิน เหลือใช้

  See less
 4. เข้าผ่านมือถือเยอะกว่าแน่นอน เยอะกว่ามากด้วยครับ

  เข้าผ่านมือถือเยอะกว่าแน่นอน เยอะกว่ามากด้วยครับ

  See less